قانون اساسي جديد افغانستان (متن كامل )مصوب1382


قانون اساسي جديد افغانستان (متن كامل )مصوب13825.52mb
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنیدراز زندگی

1:

مثلا اين چه به درد ما ميخوره!!


بدانیم و سربلند باشیم ( فشرده ای از آموزشهای دین زرتشت ) - دکتر منوچهر منوچهر پور

2:پست بیهوده نده دوست عزیز...


اقتصاد نفت


مصر باستان(جامعۀ مصر در ممفیس در دوران سلطنت قدیم-3) !

3:

با اجازه حسين جان من يك جواب بدم به اين دوستمون
همه چيز كه به درد شما نبايد بخوره!ممكنه روزي روزگاري بدر كس خاصي بخوره.


تاريخ نگاري ايران باستان


56 out of 100 based on 51 user ratings 826 reviews