برداشت هیبریدی انرژی ارتعاشی محیط توسط مواد پیزوالکتریک و مگنتواسترکتیو


برداشت هیبریدی انرژی ارتعاشی محیط توسط مواد پیزوالکتریک و مگنتواسترکتیو
هدف از این تحقیق، برداشت انرژی توسط دو ماده پیزوالکتریک و مگنتواسترکتیو به صورت هیبریدی می باشد.


بررسی رفتار دینامیکی غئر خطی قاب های فولادی با تئر مرکب (بتن،فولاد) و اتصالات نیمه صلب تحت شتابنگاشت زلزله
برای این کار دو ماده مگنتواسترکتیو و پیزوالکتریک به طور مشابه روی تیر یک سرگیرداری چسبانده می شوند و سپس با مرتعش کردن تیر، این دو ماده نیز ارتعاش پیدا می نمايند.


طراحی ، بهینه سازی و ساخت فیلتر پائین گذرمایکرواستریپ با استفاده از رزوناتور پروانه‌ای- حلقوی تزویج شده برای کاربرد در سیستم‌های مخابراتی
با مرتعش شدن اونها، پیزوالکتریک و مگنتواسترکتیو به ترتیب انرژی الکتریکی و میدان مغناطیسی ایجاد می نمايند، که میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط مگنتواسترکتیو به وسیله سیم پیچ گیرنده ای به ولتاژ تبدیل می شود.


بهبود واکنشهای فتوکاتالیستی در تجزئه گازهای گلخانه ای
این دو انرژی ایجاد شده با هم جمع می شوند و انرژی بیشتری نسبت به انرژی هرکدام از مواد پیزوالکتریک و مگنتواسترکتیو به تنهایی ایجاد می نمايند.


مدلسازی فرایند اسمز معکوس با استفاده از شبکه عصبی و بهینه سازی آن توسط الگوریتم ژنتیک
همچنین، اثرات فرکانس تحریک، تعداد دور سیم پیچ گیرنده، جنس تیر پایه و دامنه نیروی ارتعاش، روی توان برداشتی از پیزوالکتریک و مگنتواسترکتیو بررسی شده اند، که مقادیر بهینه ای برای هر کدام از پارامترهای ذکر شده به دست آمده اند.


مطالعه رفتار قاب های بتن مسلح با میان قاب بنایی دارای بازشو
در واقع، در این پایان نامه سعی شده هست که، بیشترین مقدار انرژی برداشتی از این مواد به دست آید.


تحلیل استاتیکی استوانه ای از جنس مواد هدفمند ایزوتروپیک با روش بدون المان کالوکیشن
از مزیت های روش برداشت هیبریدی می توان به عملکرد خوب این مواد در همه فرکانس ها اشاره کرد.


تحلیل ارتعاشات آزاد استوانه‌ای ازجنس مواد هدفمند ایزوتروپیک، به روش بدون المان کالوکیشن
در واقع برداشت انرژی به صورت هیبریدی، هم در فرکانس های بالا و هم در فرکانس های پایین عملکرد خوبی دارد، در حالیکه پیزوالکتریک فقط در فرکانس های پایین و مگنتواسترکتیو در فرکانس های بالا انرژی بالایی تولید می کند.


ارائه مدل رفتاری گئرنده WCDMA با استفاده از VHDL-AMS65 out of 100 based on 40 user ratings 1015 reviews

اصلاح جاذب بیولوژیکی saccharomyces cerevisiae به روش شکست سلولی و بررسی عملکرد آن در جذب فلز سنگین
بررسی رفتار پخت و خواص حرارتی و مکانیکی نانو کامپوزیت‌های اپوکسی /آلوموکسان‌های نوین (Sal-A and PHB-A)با توجه به اثرات حلال و سورفکتانت
طراحی ، بهینه سازی و ساخت فیلتر پائین گذرمیکرواستریپ با استفاده از شاخه های شعاعی برای فیلترینگ در فرکانسهای ماکروویو
تعیین خواص مکانیکی مواد فلزی در نرخ کرنش بالا بر اساس مدل تحلیلی تیلور و شبیه‌سازی عددی آزمایش هاپکینسون
مطالعه تجربی انتقال حرارت کربن نانو تیوب (CNTs) در مبدل‌های حرارتی دولوله‌ای
مطالعه تجربی انتقال حرارت کربن نانو سیال اکسید الومینوم در مبدل‌های حرارتی دولوله‌ای
UIWebView going blank when navigating back to the view
Fastest approach for rotating an image on the iPhone
Distinguish iPhone 3G from iPhone 3GS
Animating the display of a View
iphone UIScrollView reverse order positioning
How can I modify the pixel data of a UIImage on the iPhone?
Iphone delayed execution of code
NSURLConnection doesn't call didRecieveData method
iphone distributing [closed]
How do I get the groups belonging to a person ABAddressBook
*