پایتخت کشور شیلی چه نام دارد؟


پایتخت کشور شیلی چه نام دارد؟
    پایتخت کشور شیلی چه نام دارد؟

پاسخ :


مساحت یونان چند کیلومتر مربع است؟

1:مساحت گیرینلند چند کیلومتر مربع است؟

پایتخت شیلی (Chile) سانتیاگو (Santiago) می باشد.


مساحت گرنیدا چند کیلومتر مربع است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


62 out of 100 based on 37 user ratings 262 reviews