تاثیر سفرنامه‌های دوره قاجاریه بر نثر فارسی


تاثیر سفرنامه‌های دوره قاجاریه بر نثر فارسی
در نگارش پایان‌نامه سعی شده هست که صحت مطالب حفظ شود و از منابع معتبر هستفاده گردد.


شاعری از دیار نور و عاطفه بررسی اشعار فریدون مشیری
ابتدا گزارشی تحت عنوان سفر نامه چیست ؟ و تاریخچه سفرنامه نویسی ذکر می‌شود.


بررسی مفهوم آزادی در اشعار قیصر امین پور، علی موسوی گرمارودی و فاطمه راکعی
سپس سفرنامه‌های مشهور پیش از صفویه به طور مختصر معرفی می‌گردند و سپس اون سفرنامه‌های معروف دوران صفویه و قاجاریه که در دو فصل جدا می‌آیند با توضیحاتی مجمل آورده می‌شوند.


تحلیل گرشاسب نامه اسدی و مقایسه برخی از مضامین آن با شاهنامه فردوسی
سپس فصول ذکر شده، فصلی با عنوان نثر در دوره قاجاریه و بررسی ویژگیهای سبکی سفرنامه‌های این دوره ذکر می‌شوند.


تحول صور خیال در غزل انقلاب اسلامی
در پایان نتیجه‌گیری و اینکه تاثیرات سفرنامه‌ها بر نثر چه بوده هست بیان خواهد شد.


نقد و تحلیل دیوان ناصر بخارایی و تاثیرپذیری حافظ ازاو


بررسی اعتقادات عامه در خمسه نظامی


77 out of 100 based on 22 user ratings 397 reviews