کدام کشورها عضو سازمان ملل متحد (UN) نیستند؟


کدام کشورها عضو سازمان ملل متحد (UN) نیستند؟
    کدام کشورها عضو سازمان ملل متحد (UN) نیستند؟

پاسخ :


در زمان كدام پيامبر سحر و جادو رايج بود؟

1:كدام پيامبر از گِل پرنده ساخت؟

کشورهای واتیکان و کوزوو و گرینلند عضو ساوقت ملل متحد (UN) نمی باشند.


نام "پيامبران اولوالعزم" هركدام چند بار در قرآن آمده است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


داستان برخورد حضرت موسي (ع) با دختر حضرت شعيب (ع) در كدام سوره بيان شده است؟

2:كدام پيامبر در عالم رؤيا ديد كه يازده ستاره و خورشيد و ماه او را سجده مي‌كنند؟

تایوان (چین تایپه ) هم عضو ساوقت ملل نیست...( به دلیل مخالفت و حق وتوی چین که تایوان را بخشی از خاک خود تلقی میکند )

كدام پيامبر نخستين شخصي بود كه "بسم الله الرحمن الرحيم" را نوشت؟كداميك از پيامبران "دوازده پسر" داشت؟
پرسپوليس در تاریخ 14 شهریور ماه سال 1393 در ساعت 01:35 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 304 reviews