موارد و عوارض مصرف <b>زنجبیل (Zingiber Products)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>زنجبیل</b> چیست؟


موارد و عوارض مصرف زنجبیل (Zingiber Products) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی زنجبیل چیست؟
    موارد و عوارض مصرف زنجبیل (Zingiber Products) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی زنجبیل چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف آلوپورینول (ALLO PURINOL) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آلوپورینول

1:موارد و عوارض مصرف فاکتور آنتی هموفیلی (Antihemophilic Factor) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی

موارد و مقدار مصرف:
این فرآورده ها در پیشگیری از بیماری مسافرت مصرف می شوند.


موارد و عوارض مصرف دیمرکاپرول (Dimercaprol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دیمرکاپرول

تداخل دارویی:
از اونجا كه نقل شده هست زنجبیل دارای اثرات كاردیوتونیك و ضدفعالیت پلاكتی و پایین آورنده قند خون می باشد،لذا مصرف مقادیر زیاد این فرآورده ها ممكن هست با درمانهای قلبی ،پایین آورنده قندخون و ضدانعقاد تداخل نماید.
مکانیسم اثر:
مكانیسم اثر زنجبیل در پیشگیری از بیماری مسافرت مشخص نیست.


موارد و عوارض مصرف دیلوکسانید (Diloxanide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دیلوکسانید
به نظر می رسد كه با تاثیر موضعی بر مجاری گوارشی اثر خود را اعمال می كند.
اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌: شربت‌ تیمیان‌ از عصاره‌هیدورالكلی‌ گیاهان‌ زیر تهیه‌ شده‌ هست‌:

موارد و عوارض مصرف بلئومایسین سولفات (BLEMOMYCIN SULPHAT) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی
1.


موارد و عوارض مصرف سیکلوسرین (Cycloserine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیکلوسرین
برگ‌ آویشن‌ 19% hymus vulgaris

موارد و عوارض مصرف آمینیو گلیکوزاید (Aminoglycosides) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آمینیو
2.


موارد و عوارض مصرف پارامومسین (Paromomycin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پارامومسین
برگ‌ اكالیپتوس‌ 5% ucalyptus globulus
3.

برگ‌ مرزه‌ 7% Satureja hortensis
4.

دانه‌ رازیانه‌ 0/5% Foeniculum vulgare
اشكال دارویی:
Gingitone:cap 365 mg
Zintoma:cap 250 mg

اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌: شربت‌ تیمیان‌ از عصاره‌هیدورالكلی‌ گیاهان‌ زیر تهیه‌ شده‌ هست‌:
1.

برگ‌ آویشن‌ 19% hymus vulgaris
2.

برگ‌ اكالیپتوس‌ 5% ucalyptus globulus
3.

برگ‌ مرزه‌ 7% Satureja hortensis
4.

دانه‌ رازیانه‌ 0/5% Foeniculum vulgare

برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 17 بهمن ماه سال 1392 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


53 out of 100 based on 28 user ratings 853 reviews