بررسی تاثیرسرمایه فکری بر رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت در شرکتهای با فن آوری بالا در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی مشکلات خانواده‌های پرسنل نیروی انتظامی خراسان رضوی دارای فرزند کم‌توان و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت کاهش آن
ارایه چارچوبی برای انتشار فناوری های نوظهور در ایران، نانو تکنولوژی به عنوان یک مورد
تاثیر نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران
نحوه ی آموزش افعال مرکب حرف اضافه دار به فارسی آموزان غیر فارسی زبان
بررسی مسائل حقوقی نام بنگاههای اقتصادی با تکیه بر نام شرکت ها
عوامل موثر بر حفظ و افزایش سهم بازار شرکتهای داروسازی داخلی
ارزیابی ادراک مدیران هتل نسبت به بازاریابی رابطه مند(مطالعه موردی هتل های 4 و 5 ستاره تهران)
بررسی عوامل موثر بر افزایش جذب مخاطب به سینما از منظر امیخته بازاریابی
اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران
بررسی نحوه سازماندهی منابع اطلاعات در کتابخانه های دیجیتال ایران و ارائه الگوی پیشنهادی
بررسی اثربخشی آموزش شناختی - رفتاری شادکامی فوردایس بر افزایش مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر اصفهان در سال تحصیلی90-1389
بررسی ویژگی های شخصیتی ومهارت های شغلی مدیران ورزش استان آذربایجانشرقی
تهیه و تدوین اصطلاحنامه تک‌زبانه فارسی زبان‌شناسی
*