علی نظری: شوراها نباید از نمایندگان جامعه ورزش بی نصیب باشند


علی نظری: شوراها نباید از نمایندگان جامعه ورزش بی نصیب باشندعلی نظری: شوراها نباید از نمایندگان جامعه ورزش بی نصیب باشند

ورزش یک پارامتر مهم و تعیین نماينده در زندگی روزانه هر شهروند و روستایی هست

علی نظری، رییس کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی در فرمود و گو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، ضمن بیان این مطلب با اشاره به اینکه جامعه ورزش یک رکن مهم در زندگی امت در شهرها وروستاهاست، تاکید کرد: هر گاه نمایندگان ورزش توانستند به هر شورایی راه یابند و ورزش را به عنوان یک بحث مهم مورد نظر برنامه دادند، اون شورا موفق بوده هست.

نماینده امت اراک در مجلس، بر حضور فعال نمایندگان جامعه ورزشی در شهرها و روستاها تاکید کرد و فرمود: شهرستان تهران به عنوان یکی از کلان شهرها و مرکز سیاسی و اقتصادی ایران در این مورد بیشتر مورد نظر هست.
نظری وجود یک عضو از ورزش را در این دوره ضروری دانست.

این نماینده مجلس همچنین در صورت تحقق این مسئله، وظیفه این عضو را تنها پرداختن به امر ورزش دانست و فرمود: از اصناف دیگر هم نمایندگانی حضور دارند که کارهای مربوط به صنف خود را انجام می دهند.

وی اضافه کرد: ورزش درهر جامعه ای دارای مخاطبان وسیعی هست و بر این پايه چنانچه بتوانیم در تجربه دوم انتخابات شوراها جایگاه خاصی برای اهالی ورزش تعریف کنیم، به طبع بهتر خواهیم توانست از امکانات و پتانسیل موجود درخدمت ورزش بهره بگیریم.

نظری، شورا را از جمله کانونهای شکوفایی ورزش، خصوصاً ورزش همگانی دانست و تصریح کرد: پارلمان شهری که بتواند از امکانات خود در راستای اهداف ورزشی هستفاده بهینه نماید، کارسازترین شکل ممکن خدمت را به جامعه نموده هست.

وی در پایان حضور افراد ورزشی در شورای شهر را که کانون قدرت شورای اجتماعی هست، از همه جهات به نفع ورزش دانست وتاکید کرد: از امکانات و خدمات موجود در شورای شهر برای پیشبرد ورزش کشور باید بهترین هستفاده را نمود.


نظرات کاربران

56 out of 100 based on 61 user ratings 886 reviews