موارد و عوارض مصرف <b>سوپرمینت (Supermint)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>سوپرمینت</b> چیست؟


موارد و عوارض مصرف سوپرمینت (Supermint) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سوپرمینت چیست؟
    موارد و عوارض مصرف سوپرمینت (Supermint) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سوپرمینت چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف سفالوسپورین (Cephalosporins) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سفالوسپورین

1:موارد و عوارض مصرف توبرامایسین (Tobramycin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی توبرامایسین

موارد و مقدار مصرف:
این فرآورده ها جهت برطرف نمودن سوءهاضمه ،نفخ و دردناشی از اون مصرف می گردند.


موارد و عوارض مصرف داروهای ضدقارچ (Antifungal Drugs) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی داروهای

عوارض جانبی:
در افراد حساس ،امكان بروز واكنشهای آلرژیك (در ماتیت تماسی) وجود دارد.
مکانیسم اثر:
روغنهای فرار موجود در این فرآورده ها با داشتن اثرات اونتی اسپاسمودیك و كاهش تونوس اسفنگتر تحتانی مری موجب تسهیل خروج گازها از معده می گردد.


موارد و عوارض مصرف توبرامایسین (Flucytosine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی توبرامایسین
تركیبات فلاونوییدی وبیزابولول بابونه دارای اثرات اونتی اسپاسمودیك می باشند.


موارد و عوارض مصرف سفالکسین (Cephalexin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سفالکسین چیست؟
به علاوه منتول موجود در نعناع احتمالا از طریق اثراونتاگونیستی كلسیم موجب شل شدن عضلات صاف جداره كولون می شود.
عوارض جانبی:
در افراد حساس ،امكان بروز واكنشهای آلرژیك (در ماتیت تماسی) وجود دارد.
اشكال دارویی:
Caramin:powder 40 g

موارد و عوارض مصرف اسپیرامایسین (Spiramycin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اسپیرامایسین
Caraway mixture:Solution 120 ml

موارد و عوارض مصرف سفالوتین (Cephalothin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سفالوتین
Carmint:Drop 30 ml

موارد و عوارض مصرف داروهای ضد جذام (Antileprotic Drugs) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی داروهای
Dineh Carminatif:owder 55 g
Dillsun:Drop 15 ml
Gripe water:Solution 120 ml
Supermint:Drop 15 ml

برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 13 فروردین ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


59 out of 100 based on 34 user ratings 109 reviews