خدا وکیلی کدوم جیگر تره؟


خدا وکیلی کدوم جیگر تره؟


همآیش ِ زنآنهـ :دی

1:

چرا قسم میدی دیگه
حالا که قسم دادی1
نه دروغ فرمودم دروغگو دشمن خداه 2


آخهـ شبآهت تآ این حدـــ ؟؟

2:

جیگر = 1
خوش تیپ = 2


ترول های مخصوص ماه رمضان ۱۳۹۲

3:

فقط 1 1 1 1 1 1


نمکستان

4:

بايد چشماي يك معلوم باشه تا بگم!
ولي 2!


ترول ها هم وارد ماه رمضان شدند (عکس)

5:

هردوشون


حال و روز پسرای امروزی اگه برن جنگ...:))

6:

پسره


ویژگی پسر های ایرانی(استثنا هم نداره)

7:

دوتاشون خیلی نازن خیلیییییییییییییییییییییی یییییییی


sms انتي دختر !!!!!!!!!

8:

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.

1.1
حال کردی؟؟؟

9:

دومی خیلی خوشتیپه خیلییییییییییی زیاد

10:

جفتشونم دوس داشتنی ان
اما از دومی بیشتر خوشم اومد

11:

فقط 2

12:

هیچ کدوم

13:

چون پای لفظ جیگر را وارد ماجرا کردی به نوعی شماره 1 را انتخاب می کنیم

توجه کردید عکس شماره 2 تیپش شبیه کره ای هاست؟؟؟؟

14:

هردوتا نازن..


74 out of 100 based on 39 user ratings 64 reviews