ماری آنتوانت زیباترین ملکه فرانسه


ماری آنتوانت زیباترین ملکه فرانسهماری آنتوانت زیباترین ملکه فرانسه
ماری آنتوانت  زیباترین ملکه فرانسهاشراف زاده، متولد ۱۷۵۵ در اتريش، ملکه فرانسه. در سال ۱۷۷۴ پدر شوهرش به خاطر پيری می ميرد و همسرش به تخت سلطنت تکيه می زند. او دوستان زيادی داشت و زندگی درباری برايش خسته کننده بود و بسياری مواقع با گروهی از دوستان هرزه می گشت که سردستگی آنها با لامباله و پليگناک بود. از آنجا که دوستان او جوان بودند،‌ ماری احساس نشاط و جوانی می کرد.
بعد از کشته شدن همسرش در تير ۱۷۹۳، پسر ماری از وی گرفته شد. ماری پسرش را خيلی دوست داشت و علی رغم تلاش هايش، نتوانست کاری برای او انجام دهد. پسر وی را به سيمون دادند.


ماری آنتوانت  زیباترین ملکه فرانسهزنانی که مردانه با دشمن جنگیدند ـ جنگهای داخلی امریکا

1:ماری اونتوانت

در شهريور ۱۷۹۳ ماری را از دخترش و خواهر خوانده اش نيز جدا کردند و به زندان انداختند و ۲۴ ساعته از او مراقبت کردند.


حزب جمهوری خواه امریکا
سپس اعدام شارلوت کوردی، انقلابيون بهانه ای برای اعدام انبوه زنان پيدا کرده بودند.


بانوان اول کاخ سفید، از ابتدا تا کنون!
از جمله اعدامی ها، دوست صميمی ماری، بانو لامباله بود.


مشهورترین خون آشام های واقعی
بانو لامباله را به وحشيانه ترين وجه پس از شکنجه گردن زدند.


دو دیالوگ، دو فرهنگ
مسول گيوتين پس از اونکه سر او را به ميان تماشاچيان پرتاب کرد، دست لامباله را بلند می کند و بو می کشد و می گايشاند دستش زنده هست !!! سپس دو دست او را زير تيغ گيوتين گذاشته و از تن جدا می کند.


10 راز ارتباطی رهبران بزرگ تاریخ
يکی از تماشاچيان که سر لامباله را از اون خود کرده بود، سر را بالای نيزه ای برنامه داده بود و به جلوی منظره پنجره زندان ماری اونتوانت آورده بود.


انگلستان( انگلو-ساکسون )
نگهبان زندان می گايشاند ماری به خاطر ديدن اين منظره بود که ديگر از مرگ هراسی نداشت.ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه


عکس بانو لامباله
در مهر ۱۷۹۳، شبانگاه ماری را از خواب بيدار کرده و به دادگاهی می برند که حکم متهمينش از پيش معلوم بود.


خوبه اگه ...
ماری جرمی نداشت.

پسر ۴ ساله اش را شکنجه داده بودند تا در دادگاه بگايشاند که مادرش به او تجاوز کرده هست !؟!؟!؟! ماری در جواب اين اتهام فرمود :‌((اگر پاسخی نمی دهم به خاطر اون هست که نمی توانم، چون يک مادرم ! همانند همه مادرهايی که در اين جمع حضور دارند.))

2:

ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه
ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه


عکسی ديگر از ماری اونتوانت
همانطور که انتظار می رفت ماری مجرم شناخته شد، ماری ۳۸ سال داشت.

صبح اون روز موهای گردنش را تراشيدند، دستانش را از پشت بستند و او را دور شهر چرخاندند.

امت هورا می کشيدند و صوت می زدند.

اين گردش به قدری طولانی بود که سرانجام طرفهای ظهر او به کنار گيوتين در ميدان کنکورد رسید.او را با خشونت روی سکوی گيوتين برنامه دادند.

تيغ گيوتين رها شد و سر ماری به درون سبد افتاد.

اعدام چی فرياد زد (( حتی پير دونشن هم، از جداشدن سر يک زن خراب انقدر لذت نبرده بود!)) سپس سر بريده را به سمت جمعيت گرفت.

در همين حين بدن او را درون گاری برنامه دادند و اعدام چی نيز سر را به درون گاری بين دوپای ماری پرتاب کرد.

سپس اتمام مراسم بدن او را در چمن های اطراف رها کردند و سر زيبا ترين ملکه فرانسه نيز سهم يکی از انقلابيون شد.

بعدها خبرش رسيد که بدن او در يک گورستان بی نام دفن شده هست.


علت اونکه شارلوت را بانی مرگ ماری اونتوانت می دانند اون هست که تا قبل از شارلوت هيچ زنی اعدام نشده بود.

اما در فاصله چند ماهه بين اعدام شارلوت تا اعدام ماری، به طور متوسط روزانه سر ۲۰ زن، از تن جدا شد و چنان اعدام زنان آزادانه انجام می شد که در خيلی موارد دست زن ها نيز به حراج گذاشته می شد.3:

گيوتين


لايشانی شانزدهم٬فردی کوتاه قامت و چاق با بينی بسيار بزرگ بود به طوری که اگه امروز بين ما بود هر روز کاريکاتورش تو روزنامه ها و مجلات مختلف چاپ می شد....بسيار خونسرد و آرام٬کمی در حرکات کند و تنبل٬بسيار اکول(شکمو!)و در عين حال زيرک و مهربان و خانواده دوست و با تقوی بود..اين خلاصه ای از شخصيت اين آخرين پادشاه سلسله بوربون بود لايشانی شانزدهم علاوه بر سلطنت يه سرگرمی خاص داشت٬او عاشق قفل سازی و کار کردن با فنرهای مکانيکی بود به طوری که معروف بود که بهترين قفل ساز دوران خايشانش در فرانسه هست...استاد قفل سازی او شخصی به نام استاد گامن بود که ملقب به هستاد هستادان بود...استاد گامن شاگردی داشت به نام دکتر گيوتين!...بلی دکتر گيوتين)...دکتر گيوتين شخصی تقريبا انقلابی و نوع دوست بود..بلی مجددا تاکيد می کنم نوع دوست....دکتر گيوتين سالها در اين فکر بود که برای محکومين به مرگ٬نوعی مرگ غير دردناک پيدا کند٬چرا که اعتقاد داشت که اين افراد به مرگ محکوم شده اند نه زجر کشيدن...پس به مطالعه علم فيزيک و مکانيک پرداخت...سپس مدتی شاگردی هستاد گامن را نمود...تا طرح اوليه دستگاهی را پی ريخت که نامش را گيوتين گذاشت و سالها بعد سمبل حکومت ترور و وحشت شد(به ۵ سال نخست حکومت انقلابی فرانسه٬حکومت ترور و وحشت می گايشانند)....دکتر گيوتين از طريق هستاد گامن به محضر لايشانی شانزدهم رفت و وسيله اختراعی خايشانش را نشانش داد...گيوتين انصافا وسيله وحشتناکی بود٬از دو داس بسيار تيز و بزرگ تشکيل می شد که روبروی هم برنامه می گرفتند و دايره ای را تشکيل می دادند و به تعبيری چون دهان باز فرشته مرگ بود!!!...و ببينيد تاريخ چه بازيهايی را انجام می دهد....لايشانی شانزدهم وسيله را مورد آزمايش برنامه داد....نخست با يک خربزه و سپس با دو مرده....در آزمايشی که روی مرده انجام دادند دستگاه به خوبی عمل نکرد و سر مرده را نصفه قطع کرد...در نتيجه لايشانی شانزدهم ايرادهايی در فنر اون پيدا کرد و راهنمايی هايی برای بی نقص شدن اون به دکتر گيوتين پيشنهاد کرد که به اجرا گذاشته شد و دستگاه گيوتين به اين ترتيب با کمک لايشانی شانزدهم تکميل شد.....ولی گيوتين زياد اونموقع مورد هستقبال برنامه نگرفت تا اينکه انقلاب شد....


وقتی انقلاب شد و لايشانی شانزدهم به اتفاق خانواده اش در برج تمپل زندانی شدند٬اشراف و امت عادی مورد قتل عام توسط انقلابيون خشمگين برنامه می گرفتند....انقلابيون خواستار محاکمه خانواده سلطنتی شدند...اما سران حکومت با اين درخواست مخالفت می کردند...تا اينکه انتخابات مجلس ملی(مجلس انقلابی)انجام گرفت واولين منتخبين امت وارد مجلس شدند...يکی از اين نمايندگان خود دکتر گيوتين بود...نخست مجلس با اکثريت آرا تصايشانب کرد که از اين به بعد اعدامها به وسيله گيوتين انجام گيرد...سپس تصميم گرفته شد که لايشانی شانزدهم در دادگاهی انقلابی که در مجلس!انجام می شود٬محاکمه گردد...شايد لايشانی شانزدهم گناهکار بود..شايد بديهايی انجام داده بود٬اما اتهاماتی که به لايشانی شانزدهم نسبت دادند مسخره و بی منطقی بود....به هر حال تاريخ در اين مورد به خوبی قضاوت کرده هست...ملت فرانسه به اين توجه نداشتند که ديدگاههای شخصی که در راس سلطنت هست با يک فرد عادی فرق دارد...يک پادشاه از بالا به مسايل نگاه می کند٬در حالی که فقط يه چيز جالبی که وجود داشت اين بود که دادگاه لايشانی شانزدهم يک شاکی خصوصی نيز داشت...جالبه٬ استاد گامن شاکی خصوصی لايشانی شانزدهم بود!!!...نمک خورد و نمکدان شکست!....طرز رای گيری هم بسيار جالب بود....افراد بايد به يکی از اين چهار گزينه رای می دادند:بی گناه٬تبعيد٬زندان ابد و اعدام....و هر رايی که بيشتر بود اجرا می شد....و لايشانی شانزدهم با کمی بيشتر از يک چهارم آرا و با ۱۰ رای بيشتر از بی گناه محکوم به مرگ شد!!!...کسی هم جرات اعتراض نداشت....و بدين گونه تاريخ بازی خود را نشان داد..لايشانی شانزدهم اولين کسی بود که به وسيله گيوتين اعدام شد....


مجلس اول فرانسه سرنوشت شومی داشت...نخست کسانی که حکم برائت لايشانی شانزدهم را صادر کرده بودند(آرا به صورت علنی فراخوان شده بود)٬به اتهام خيانت به آرمانهای انقلابی به وسيله گيوتين اعدام شدند...سپس کسانی که حکم اعدام نداده بودند توسط گيوتين اعدام شدند....و در آخر وقتی روبسپير سقوط کرد بقيه افراد مجلس اول اعدام شدند...يعنی خود افرادی که گيوتين را تصايشانب کرده بودند به زير گيوتين رفتند.....دکتر گيوتين نيز توسط وسيله اختراعی خايشانش اعدام شد....گيوتين تبديل به يک ماشين مرگ شده بود٬به طوری که هر ۵ دقيقه سر يک نفر را قطع می کرد(در اوايل انقلاب فرانسه واقعا اين گونه بود!)...

و اينجا بود که اين جمله معروف شد:انقلاب به فرزندان خايشانش نيز رحم نمی کند و اونها را می خورد!!!...و بدين ترتيب گيوتين به سازندگان خودش نيز وفا نکرد و به همه اونها سلام داد...
سلام مرگ!
و در پايان جمله ای از دکتر گيوتين که در روز تصايشانب گيوتين در مجلس٬در وصف خوبيهای اون فرمود:گيوتين وسيله ای هست که مرگی بدون درد را به محکومين می بخشد و شايد فقط کمی احساس خنکی زودگذر به گردن انسان می دهد که لذت بخش هست!!!!

4:

لویی هفدهم ولیعهد و پسر ماری اونتوانت


فکر کنم تو دنيا يکی از اصيل ترين آدمهای تاريخ لايشانی هفدهم بود.....چرا که اگه قبول کنيم لايشانی چهاردهم پسر لايشانی سيزدهم بود٬از جانب پدر تا ۱۷ نسل پادشاه بودند و از جانب مادر (ماری اونتوانت)تا ۶۶ نسل!....اما اين اصالت هرگز موجب خوشبختی اش نشد.....من هر بار که سرگذشت اين کودک رو می خونم گريه می کنم.....بلايی که سر اين کودک آمد به هيچ وجه به خاطر خودش نبود...به خاطر وليعهد بودن و در حقيقت اصيل بودنش بود.....


امت فرانسه با انقلابی که انجام دادند تمام شالوده مملکتشان را عوض کردند....يک شبه؛ دادگاههای انقلابی٬مجلس ملی و کميته های انقلابی (کمون) را تشکيل دادند....ملت خشمگين با کمک اين نهاد ها تمام خشمها٬بغضها٬حقارتها و عقده ای خودشان را خالی کردند و طبق معمول خشک و تر با هم سوختند.....

سپس اينکه پاريس٬شهری انقلابی شد٬انقلابيون از پادشاه خواستند که فاصله خايشانش با ملت را کم کند و از ورسای به پاريس بيايد٬پادشاه نيز برای اينکه خشم انقلابيون زياد نشود درخواستشان را پذيرفت و به عمارت لوکزامبورگ در پاريس رفت...اما به هر حال احساس راحتی و از اون بالا تر امنيت نمی کرد....ديگر اون شخصيت آسمانی محسوب نمی شد و بالطبع احترام لازمه در مورد او رعايت نمی شد...حقوق سلطنتی او کاهش يافته بود..همه و همه دست به دست هم دادند تا پادشاه فرار ناموفقی را اجرا کند...سپس فرار ناموفق او بود که سراشيبی سلطنت او آغاز شد...کمتر از يک سال بعد٬کاخ سلطنتی اشغال شد و خانواده سلطنتی در برج مخوفی به نام تامپل زندانی شدند...انقلابيون از خشمی که به خانواده سلطنتی داشتند ؛به اونها لقب بی ادبانه ای داده بودند((کاپه))....بلی و به لايشانی هفدهم کاپه کوچولو می فرمودند...تا وقتی که پدر زنده بود چندان به اين کودک بد نمی گذشت تا اينکه به صورت ناعادلانه لايشانی شانزدهم توسط گيوتين اعدام شد(در اين مورد بعدا خواهم نوشت)....سپس مرگ پدر٬لايشانی هفدهم از مادرش جدا و از طرف کمون به کفاشی به نام سيمون پاره دوز سپرده شد....البته محل نگهداری او همان برج تمپل بود....سيمون زندگی را بر لايشانی تبديل به جهنم کرد....او را وادار به از بر کردن سرود های انقلابی و شعرهای خيابانی می کرد که در اونها به پدر و مادرش توهين می شد....هر بار که از اين کار سر باز می زد چنان تنبيه می شد که همواره دستها و پاها و بدنش متورم بود..برای همين گاهی بازديدنمايندگان فکر می کردند که بر لايشانی خوش می گذرد و او چاق شده هست!...در حالی که از شدت کتکها بدنش متورم می شد...و البته اين نشان دهنده اين هست که لايشانی علی رغم کودکی خيلی به خواست سيمون وقعی نمی گذاشت....


دادگاه ماری اونتوانت نزديک بود و انقلابيون در پی جمع آوری مدرک بر عليه او بودند....در اين هنگام سيمون پروژه وحشتناکی را در دست گرفت که تا ابد انقلابيون فرانسه و انجام نمايندگاه دادگاه ماری اونتوانت را ننگين کرد:


روز دادگاه ماری اونتوانت٬يک شاهد ايشانژه وجود داشت...بلی لايشانی کوچک از جمله شاهدين بر عليه مادرش بود....او در اون روز درحالی که رنگ پريده به نظر می رسيد و به سختی راه می رفت و می لنگيد وبا دشواری حرف می زد.....شهادت داد که محبت مادرش به او خالصانه و عادی نبوده و همواره مادرش به او نظر سوئی داشته و او را وادار به کارهای خلاف اخلاقی می نموده.....اين کار توسط سيمون انجام شده بود.....من نمی دانم که چگونه دادگاه اين جملات را پذيرفت..اما چيزی که مکتوب می باشد اين هست که اين مورد از بزرگترين گناهان ماری اونتوانت محسوب گرديد و موجب صدور حکم اعدام اين زن گرديد....سپس مرگ مادر هم انقلابيون دست از سر اين کودک برنداشتند...اينقدر شکنجه اش کردند..اينقدر بی غذايی کشيد....و در جاهای بد نگهداری شد که در سال ۱۷۹۵(يعنی يکسال سپس انقلاب)در سن ۱۰ سالگی درگذشت ودر حقيقت راحت شد!
***
يه مطلب هم تو پرانتز بگم:زن دوم ناپلئون بناپارت٬ماری لايشانيز ٬خواهر زاده ماری اونتوانت بود٬وقتی برای اولين بار ماری لايشانيز به کاخ لوکزامبورگ آمد و ملت به احترامش سر خم نمودند٬نديمه اش به او فرمود:اين ملتی که به احترام تو سر خم نموده اند٬همانی هستند که ۲۰ سال پيش خاله ات را مجبور به خم کردن سرش نمودند و سپس قطعش کردند

5:

ازدواج لوئی شانزدهم و ماری اونتوانت
لوئی شانزدهم آخرین پادشاه فرانسه پیش از انقلاب و ماری اونتوانت در 16 می سال 1770 ازدواج کردند.
ماری اونتوانت اتریشیواپسین ملکه پیش از انقلاب فرانسه هست.

وی در سال 1755 در شهر وین در کشور اتریش زاده شد.

وی دختر فرانسیس یکم بود و در 16 می سال 1770 به همسری شاهزاده لویی درآمد.

چهار سال پس از اون لویی به پادشاهی فرانسه رسید و ماری اونتوانت شهبانوی این کشور شد.
ماری انتوانت یک بانوی اشراف زاده بود و ولخرجی و خوشگذرانی می کرد.همچنین او از روند جامعه ناآگاه بود.

می گویند وقتی که صدای اتقلاب فرانسه بلند شده بود وی از کسی پرسید: که امت چه می‌‌خواهند؟ فرمود: گرسنه‌اند و نان می‌‌خواهند وشهبانو فرموده بود: « اکنون که نان ندارند چرا شیرینی نمی‌خورند!»
در کل امت فرانسه از او بیزار بودند و این بیزاری را در روزنامه‌های بومی اون وقت به نمایش می‌‌گذاشتند.
در کوران انقلاب ماری اونتوانت از برادرش لئوپولد دوم پادشاه اتریش درخواست یاری کرد.

با فراخوان جنگ اتریش به فرانسه در حال انقلاب امت خشمگین در 10 آگوست 1792 به پادشاهی لویی شانزدهم بر فرانسه پایان دادند.

خانواده پادشاهی به زندان افتادند.

کوشش شاه و شهبانو برای گریز نافرجام ماند و سرانجام در 16 اکتبر 1793هر دوی اونان به گیوتین سپرده شدند.

در چهاردهم جولای 1789 میلادی، جماعتی از گرسنگان به زندان باستیل در پاریس، حمله کردند.

فقرای پاریس که سان کولوت (بدون کولوت ها) خوانده می شدند، زیرا اونها به جای کولوت (شلوارهایی که تا بالای زانو بودند) نامیده می شدند، از سیاست های لویی شانزدهم، پادشاه فرانسه، به خشم آمده بودند.

لویی که با بحران مالی شدیدی دست به گریبان بود، از مجلس طبقات عمومی در خواست کرد تا مالیات ها را افزایش دهد.

این امر، موجب بروز انقلاب فرانسه گردید و به مدت 10 سال این کشور دچار هرج و مرج شد.

لویی شانزدهم در سال 1792 اعدام شد و سرانجام، در سال 1799، هنگامی که ژنرال ناپلئون بناپارت به قدرت رسید، انقلاب پایان پذیرفت.

پس از انقلاب، در ژوئن 1791 لوئی شانزدهم به همراه همسرش ماری اونتوانت (1793- 1755) و فرزندانشان سعی در فرار از فرانسه داشتند.

اونها در شهر وارن دستگیر، و به پاریس بازگردانده شدند.

این شب که موسوم به شب وارن هست، تبدیل به نقطه عطفی در انقلاب شد.

لوئی حمایت بسیاری از امتی را که تا اون وقت به او وفادار بودند از دست داد.

در آوریل آینده دولت انقلابی علیه اتریش و پروس اعلان جنگ داد.

او به پاریس برگردانده شد و متهم به خیانت گشت.

پادشاه فرانسه، لوئی شانزدهم، درمی سال 1789 همه اعضای مجلس را فرا می خواند و از اونها می خواهد تا مالیت ها را افزایش دهند.


در ژوئن سال 1789 اعضای مجلس سوم در زمین تنیس قصر پادشاه در ورسای تحصن می نمايند و قسم یاد می نمايند تا تغییر شیوه اداره فرانسه، با یکدیگر متحد باقی بمانند.

اونها خود را به عنوان مجمع ملی فراخوان می نمایند.

14 ژوئیه 1789 پاریسی های خشمگین با شنیدن اینکه سربازان پادشاه در راه هستند، سی هزار تفنگ سرپر را از اسلحه خانه سلطنتی می دزدند.

سپس اونها به زندان باستیل هجوم آورند.

نبرد آغاز می گردد، اما زندان بدست امت افتاده و قیام سراسر فرانسه را در بر می گیرد.
27اوت 1789 مجمع ملی، بیانیه حقوق بشر و شهروندان را تصویب می کند.

بر طبق این بیانیه، آزادی، یک حق طبیعی محسوب و تساوی تمام شهروندان در برابر قانون تضمین می گردد.


اکتبر 1789 کمبود مواد غذائی و شورش ها ادامه می یابند.

در پنجم اکتبر جمعیتی از امت که اکثر اونها را زنان تشکیل می دادند از پاریس به سمت قصر پادشاه در ورسای، راهپیمایی و تقاضای نان می نمايند.

اونها اعضای خانواده سلطنتی را به عنوان اسیر با خود به پاریس می برند.

ژوئن 1790 اشراف، حقوق مربوط به القاب موروثی را از دست می دهند.

کلیسا و اشراف، دارایی خود را مدیون این القاب هستند.


ژوئن1791 پادشاه و خانواده اش سعی در فرار از فرانسه دارند، اما دستگیر شده و به فرانسه رجعت داده می شوند.

هزاران تن از اشراف زادگان ، کشیش ها و افسران ارتش که مخالف انقلاب هستند، فرانسه را ترک می گویند.

آوریل 1792 فرانسه علیه اتریش و پروسی که برای حمایت از پادشاه فرانسه ، نقشه حمله به فرانسه را داشتند، اعلان جنگ می کند.

این آغاز جنگهای انقلابی علیه نیروهای مشترک اتریش، پروس، انگلستان و اسپانیا هست.

اونها تا سال 1802 به مبارزه خود ادامه می دهند.

اوت 1792 رژیم پادشاهی و قانون پايه ی 1791 در قیامی جدید بر انداخته می شوند.

سیاسیون افراطی ، کنترل دولت انقلابی را در دست می گیرند.


سپتامبر 1792انتخابات بر پا می گردد.

برای اولین بار در تاریخ فرانسه، هر فرانسوی از حق رای برخوردار هست.

رژیم پادشاهی از میان می رود و در فرانسه یک جمهوری و دولت امتی فراخوان می گردد.

از این پس، حتی پادشاه لوئی شانزدهم نیز یک شهروند خوانده می شود.

شروع تقویم انقلابی از 22 سپتامبر هست.


در سال 1793 در یازدهم ژانویه لوئی شانزدهم به جرم خیانت و شرکت در توطئه با قدرت های خارجی گناهکار شناخته شده و 10 روز بعد اعدام می گردد.


دوم ژوئن 1793 ژاکوبین ها، گروهی انقلابی افراطی به رهبری ماکسیمیلین روبسپیر ، قدرت را در دست می گیرند.

دوره وحشت آغاز می گردد.

16 اکتبر 1793 همسر لوئی شانزدهم، ماری اونتوانت، اعدام می گردد.

28 ژوئیه 1794 با اعدام روبسپیر و 21 تن از یارانش دوره وحشت پایان می پذیرد.

1795برنامه داد صلح با پروس و هلند و چند ماه بعد با اسپانیا به امضاء می رسد.

یک دولت جدید به نام دیکتوار ، هیات مدیره تشکیل می یابد.

این دولت چندان موفق نیست و نارضایتی به وجود می آید

6:

ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه


ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه


ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه

7:

ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه


لویی شانزدهم

8:

ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه

ماریا ترزا مادر ملکه


ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه

فرانسیس پدر ملکه
ملکه ماری اونتوانت در قرن ۱۸میلادی زیسته و با ولخرجی هایش در انقلاب کبیر فرانسه نقش بسزایی داشت بطوریکه او را بانوی کسر بودجه می نامیدند

9:

عکس هایی از فیلم ماری اونتوانت

ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه

ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسهماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسهماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسهماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه

ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسهماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه

ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه
ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه


ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه


ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه


ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه


ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه

10:

لویی شانزدهم

ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه

11:

ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه
ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه

ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه

12:

ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسهماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه

13:

ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه

ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه


ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسهماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه

14:

ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه


ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه


ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه
ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسهماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه

15:

ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه


ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه
ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه


ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه

16:

ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه


ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسهماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه


ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه

17:

ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسهماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه
ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه

18:

سعی کردم مجموعه کاملی از عکس های ماری اونتوانت رو پیدا کنم تا با جمع بندی کلی بتوانیم یک تصویر از چهره ماری رو در ذهنمون جای بدهیم.


19:

ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه


Children of Marie Antoinetteماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه

ماری اونتوانت  زیباترین ملکه فرانسه

Louis Charles, second son of Marie Antoinette

20:

جالب بود.
سپاس

21:

عالی بود عالی.و در مورد فیلمش انتخاب بازیگری همچون کرستن دانتست برای این نقش هستادانه بوده هست.


22:

ممنون از توجه شما دوستای خوبم

23:

اين انقلاب فرانسه كه با اين وضعيت شروع شده خوب معلومه آخرش به ناپلئون ختم ميشه
راستي همينانت كه اد عاي حقوق بشر مي كنند

24:

اين انقلاب فرانسه كه با اين وضعيت شروع شده خوب معلومه آخرش به ناپلئون ختم ميشه
راستي همينانت كه اد عاي حقوق بشر مي كنند

25:

?salam mishe begid ke in filmo az koja mishe tahye kard

26:

دوست عزیز تا جای که من به یاد دارم ژوزفین همسر ناپلئون بناپارت زیباترین ملکه فرانسه بود نه ماری اونتوانت !

بابت مطالب و عکس ممنون

27:

شايد ربطي نداشته ولي هرجا برين مي گن خانوماي ايراني (ژنتيكي)زيباترين ها هستند

28:

آدم از این بی ریخت تر تو فرانسه پیدا نکردین که به عنوان زیباترین ملکه فرانسه نا ببرید ؟

29:

صد رحمت به جوجه اردک زشت

30:

یک جمله ای از ماری اونتوانت به یاد دارم (البته دقیقا مطمئنم نیستم فرموده خودش باشد)
اما فرموده می شود یک عصر که ماری اونتونت ملکه فرانسه در باغ کاخ سلطنت در حال صرف چای بود متوجه میشود که عده ای از امت فقیر شهر به عنوان اعتراض به وضع بد جامعه و فقر زدگی پشت در کاخ تحصن کردند ماری اونتوانت ار یکی از اطرافینش می پرسد: جریان چیست ؟ اینان برای چی اینجا جمع شدند و به چی اعتراض می نمايند ؟

اون شخص میگه به خاطر اینکه نان ندارند بخوردند !
ملکه ماری اونتوانت هم خیلی خونسرد میگه خوب بروند کیک شکلاتی به جاش بخوردند !!!!!

31:

آره اين جمله اش را ما سر كلاسهاي فرانسه خوانده بوديم.
من به يك نتيجه جالب رسيدم اون هم اينكه نقاشهاي اون موقع چقدر بي هستعداد بوده اند.

اين ماري اونتوانت دو تا عكس نداره كه كاملا شبيه هم باشند هر كي هر شكلي دلش خواسته او را كشيده هست!

32:

اتفاقا اگه دقت کنید میبینید که خود ماری از بازیگر توی فیلمش هزار مرتبه زیبا تر بوده
ماری واقعی صورت بیضی داشته پیشونی بلند ولی بازیگره تقریبا صورت گرد داره با پیشانی کوتاه!
اه عجب سلیقه ای داشته فیلم سازه


77 out of 100 based on 52 user ratings 1177 reviews