سوال كنم كه آیا اموزش و ÷رورش منطقه 8 سوال و مسابقه عربی رو بوسیله شما


سوال كنم كه آیا اموزش و ÷رورش منطقه 8 سوال و مسابقه عربی رو بوسیله شما
می خواستم از شما سوال كنم كه آیا اموزش و ÷رورش منطقه 8 سوال و مسابقه عربی رو بوسیله شما مطرح كرده؟اگر جواب بلی است لطفا سوال را مطرح نماییدو سوال دوم اینكه جواب مسابقات شما را در كدام بخش باید بدهیم؟
ادرس جایی كه حضورا بتوان خدمت رسید وسوالات را مطرح كرد لطفا بفرمایید
پاسخ :
با سلام

می خواستم بدانم مف
هنوز دوستان ما در منطقه 8 سوالات مسابقه را برای ما ارسال نكرده اند

53 out of 100 based on 58 user ratings 283 reviews

عربی را به صورت كلی ار شما خواستارم 15
برای موفقیت در آزمون سراسری از چه كتابهایی استفاده كنم موفق باشید
درك نمی كنم چه چاره ای برای این مشكل وجود دارد 15

اشارات علم

امکان با هر کدام از کلمات عربی زیر یک جمله بسازید نحن - هم - انتما

رت امكان بفر مائید سوا لا تی را كه در تاریخ 28 /9 /83 ارسال كردم چرا جواب انها
دباغیان متنی را در جائی دیدم خواستم از جنابعالی هم سوال کنم تا موضوع
معانی کلمه عین همانطور که در کتب بلاغی گفته شده که بالغ بر 70 معنا می باشد
درس هفتم عربی 3 رشته ریاضی فیزیك را ب
خدمت شما لطفآ یک تحقیق در باره ی زبان عربی پایه سوم راهنمای برایم ارسال
احتیاطهای درمانی در بیماران دیابتیک
احتیاطات لازم در مورد بیماران خون در معالجات دندانپزشکی
احساس در دو تظاهرات آن در دهان و بافتهای مربوطه
احتیاطهای درمانی دندانپزشکی در زنان حامله
احتیاج دندان با اسکوریک
اجسام خارجی در مجاری تنفسی
اجسام خارجی در سینوس ماگزیلا
اثر عوامل تغذیه‌ای در پیدایش پوسیدگی دندان اطفال
اثر بیماریهای دهان و دندان بر دستگاه گردش خون
اثر سرطانهای سیستمیک بر روی حفره دهان
*