5 اردیبهشت چه روزی است؟


5 اردیبهشت چه روزی است؟
    5 اردیبهشت چه روزی است؟

پاسخ :


تابلوی "کارگران مشغول کارند" چه شکلیه؟

1:تابلوی "گذرگاه عابر پیاده" چه شکلیه؟

پنجم اردیبهشت، سالروز شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس در سال 1359 خورشیدی می باشد.


تابلوی "پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)" چه شکلیه؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 640 reviews