در نسل اول تلفن های همراه، در هر سلول، چند نفر می توانند بصورت همزمان با موبایل صحبت


در نسل اول تلفن های همراه، در هر سلول، چند نفر می توانند بصورت همزمان با موبایل صحبت
    در نسل اول تلفن های همراه، در هر سلول، چند نفر می توانند بصورت همزمان با موبایل صحبت کنند؟

پاسخ :


dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">نماینده کارگزار فارکس کیست و چه کاری انجام می دهد؟

1:dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">کارگزاران فارکس چه کسانی هستند؟

یک ‎‎سلول در واقع منطقه ای هست حول یک اونتن مخابراتی که امواج اون اونتن در اون منطقه قابل دریافت می باشد.


dir=rtl style="FONT-FAMILY: Tahoma" align=right>مقداری سهام دربورس خریداری نمودم که تنها راه درامد بنده
از نظر تئوری یک اونتن یک ۶ ضلعی به مرکز خود را تحت پوشش امواجش برنامه می دهد.

چگونه می توان وارد بازار بورس شد من که در شهرستان هستم


dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">در فرابورس ایران چه سهامی داد وستد می شود؟ آیا زمان


dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">تاریخ مجمع عمومی شرکت رانفور چه زمانی است؟
‎سیستم سلولی اونالوگ را اصطلاحا ‎نسل اول ‎می نامند.


dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">کدامیک از موارد زیر جزء وظایف سازمان
در این سیستم معمولا به هر اپراتور تلفن همراه ۸۳۲ موج فرکانسی برای هستفاده در یک شهر اختصاص داده می شود.

42 موج از این مجموعه برای انجام امور کنترلی مورد هستفاده برنامه می گیرد.

هر دستگاه تلفن همراه برای هر تماس از ۲ فرکانس هستفاده می کند (یکی برای ارسال صدا و دیگری برای دریافت).بدین ترتیب ۳۹۵ کانال تماس برای هر اپراتور وجود دارد (۸۳۲=۴۲+۳۹۵x۲).

بنابراین برای هر سلول یک هفتم این تعداد یعنی 56 کانال صوتی وجود خواهد داشت.

به عبارت دیگر در هر سلول ۵۶ نفر میتوانند به صورت هموقت با تلفن همراه شان صحبت نمايند.پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


50 out of 100 based on 55 user ratings 580 reviews

spn+clss"style2">strong>هیئت+مدیره+سازمان+دارای+چند+عضو+و+توسط" hreflang="fa">dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">هیئت مدیره سازمان دارای چند عضو و توسط
spn+clss"style2">strong>تعریف+حجم+مبنا+چیست؟/strong>/spn>br+clss"style2">spn" hreflang="fa">dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">تعریف حجم مبنا چیست؟


spn+clss"style2">strong>محدودیت+حجمی+در+ورود+سفارشات+به+چه" hreflang="fa">dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">محدودیت حجمی در ورود سفارشات به چه
spn+clss"style2">strong>چه+مشخصه‌ای+در+معاملات+بلوکی+وجود" hreflang="fa">dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">چه مشخصه‌ای در معاملات بلوکی وجود
spn+clss"style2">strong>بازارگردانی+چیست+و+به+چه+منظور+انجام" hreflang="fa">dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">بازارگردانی چیست و به چه منظور انجام
spn+clss"style2">strong>اولویت+انجام+معاملات+به+چه+صورتی+می‌باشد؟/strong>/spn>br" hreflang="fa">dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" align="right">اولویت انجام معاملات به چه صورتی می‌باشد؟

How can I upload a file via ASP.NET MVC and show a progress bar?
How to make an ASP.NET TextBox fire it's onTextChanged event fire in an AJAX UpdatePanel?
Selecting an Element after a jQuery appendTo Function
Prevent direct access to JSON Web Service
How do I format the url: for a jQuery ajax() request in CakePHP so it won't add a question mark to the url?
.NET MVC - Default .onError handler for javascript?
AJAX leading to more “chattiness”
How does the backend look for AjaxLink() call in Zend Framework
AJAX responseXML errors
Usage of ICEFaces push technology
*