بررسی ساختار سلولهای خورشیدی به همراه شبیه سازی دنبال کنندگی نقطه حداکثرتوان


بررسی ساختار سلولهای خورشیدی به همراه شبیه سازی دنبال کنندگی نقطه حداکثرتوان
جهان امروز علی‌رغم پیشرفت‌های فنی وتکنولوژی باچالش‌های فراوانی روبروست.یکی از عمده‌ترین چالش‌های بشر امروز بحث انرژی هست.باتوجه به محدودیت‌های منابع سوخت فسیلی جهت تامین انرژی، رویکرد هستفاده از منابع تجدید پذیرکاملا ضروری به نظر می‌رسد.یکی ازمنابعی که می‌تواند جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی باشد هستفاده از انرژی خورشید جهت تولید نیروی برق هست.استفاده از سلول‌های خورشیدی دارای مزایای منحصر به فردی ازجمله عدم آلودگی زیست محیطی وتولید آلاینده‌های صنعتی،عدم نیاز به شبکه،تولید برق به‌صورت پراکنده وهزینه‌های تعمیر ونگهداری فوق‌العاده پایین می‌باشد.


تحلیل ارتعاشات ازاد پانل استوانه ای هدفمند با لایه های پیزو الکتریک
باتوجه به تجدیدپذیر بودن‌ورایگان فراهم بودن انرژی خورشیدی در هرمکانی،لذا انرژی فتوولتائیک خودش رابه عنوان‌یک منبع انرژی پاک وتمام ناشدنی مطرح کرده وبه گستردگی درکاربردهای مقیاس کوچک هستفاده شده هست.در آینده نزدیک باتوجه به کاهش هزینه ساخت مدولهای PV ونوسانات در قیمت سوخت‌های‌فسیلی کنونی برای تولید انرژی الکتریکی،تمایل به هستفاده از سیستمهای تولید توان PV به صورت اقتصادی افزایش خواهد یافت.


طراحی شبیه سازی و ساخت فیلتر مایکرواستریپ میان گذر دوباندی
سلول‌های فتوولتائیک ازموادنیمه رساناساخته شده‌اند.انواع اصلی این مواد،کریستالی وفیلم نازک هستندکه در میزان جذب نور،راندمان تبدیل انرژی،تکنولوژی ساخت وقیمت تولید باهم متفاوت هستند.


بررسی رفتار دال های دوطرفه بتن مسلح با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
انرژی فتوولتائیک درسیستمهای توزیع توان یک پتانسیل بالایی رااز خود نشان می‌دهند.هرچندکه این سیستمها هنوز دارای راندمان بسیار پایینی ازتبدیل انرژی هستند.برای نمونه ماکزیمم بازده سلولهایی که برپايه تکنولوژی سیلیکن کریستالی ساخته شده‌اند حدود %18 هست ومابقی انرژی خورشیدی به‌صورت گرماتلف می-شود ویاازسطح سلول بازتاب می‌شود.


حذف گاز گلخانه ای دی اکسید کربن با استفاده از نانو ذرات فتوکاتالیست TiO2
یک سلول خورشیدی حقیقی می‌تواند به وسیله چندین پارامتر پايه ی مشخص شود.دراین پایان نامه چندین مدل برای توصیف معادلات حاکم بر سلول خورشیدی وهمچنین برای شبیه سازی سلول خورشیدی بررسی شده هست.


طراحی ،شبیه سازی، بهینه سازی و ساخت notchدر فیلترهای میان گذر با پهنای باند خیلی زیاد مایکرواستریپ با استفاده از رزوناتور چند مود بارشده با اس
علاوه بر معرفی انواع سیستمهای فتوولتائیک،اتصالات سری وموازی ماژول‌ها رابرای تولیدتوان موردنیاز بررسی ونمودارهای اونهادرحالت سری وموازی باهم مقایسهشده‌اند.


بهینه سازی تولید بیودبیزل با استفاده از اسید سولفوریک
دراین پایان نامه تمامی روش‌های دنبال‌نمايندگی نقطه حداکثر توان ازنظر پیاده سازی وعملکردباهم مقایسه و بررسی شده‌اندودرپایان ازشبکه‌های عصبی مصنوعیMLP،RBF جهت مدلسازی وشبیه ‌سازیسلول وهمچنین دنبال نمايندگی نقطه حداکثر توان مدولPV هستفاده شده هست.شبکه های عصبی این پتانسیل را دارند که مدل بهبودیافته تری که ازمدلهای غیر خطی با روشهای قراردادی هستنتاج شده هست ارایه دهند.


مطالعه CFD و بهینه سازی شرائط عملیاتی پره راشتون به واسطه هوش مصنوعی
اجرای این روش نشان داد که هر دو نوع شبکه به درستی کار می‌نمايند،ومقایس?اونها نشان داد که آموزش شبک?MLP وقت بر تر بوده هست درحالی که شبک?RBF به داده‌های بیشتری نیازمند هست.


افزایش اتکاپذئری در پردازنده های مبتنی بر IP-core59 out of 100 based on 44 user ratings 319 reviews

بررسی رفتار دینامیکی غئر خطی قاب های فولادی با تئر مرکب (بتن،فولاد) و اتصالات نیمه صلب تحت شتابنگاشت زلزله
طراحی ، بهینه سازی و ساخت فیلتر پائین گذرمایکرواستریپ با استفاده از رزوناتور پروانه‌ای- حلقوی تزویج شده برای کاربرد در سیستم‌های مخابراتی
بهبود واکنشهای فتوکاتالیستی در تجزئه گازهای گلخانه ای
مدلسازی فرایند اسمز معکوس با استفاده از شبکه عصبی و بهینه سازی آن توسط الگوریتم ژنتیک
مطالعه رفتار قاب های بتن مسلح با میان قاب بنایی دارای بازشو
تحلیل استاتیکی استوانه ای از جنس مواد هدفمند ایزوتروپیک با روش بدون المان کالوکیشن
How can I programmatically get the MAC address of an iPhone 3G S?
Can this type of wiggle image deformation be done on iPhone without using openGL
Can I buy 3rd-party tech support incidents for iphone development?
UIWebview is slow on the iPhone device, fast on simulator
NSDictionary return value problem
Text to speech on iPhone [closed]
How do you optionally use iPhone OS 3.0 features in a 2.0 compatible app?
iphone development and jailbreak
UIWebView going blank when navigating back to the view
Fastest approach for rotating an image on the iPhone
*