در بيان آن كه حكما گويند آدمى عالم صغرى است


در بيان آن كه حكما گويند آدمى عالم صغرى است


/ کليپ در بيان آن كه حكما گويند آدمى عالم صغرى است
در بيان آن كه حكما گويند آدمى عالم صغرى است
• زمان : 3:02
در بيان آن كه حكما گويند آدمى عالم صغرى است و حكماى الهى گويند آدمى عالم كبرى است /دفتر چهارم مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی با صدای گوینده رادیو امیر نوری

يکشنبه، 8
50 out of 100 based on 35 user ratings 610 reviews