آقا رامبد به نظرتون جای این آکروبات رو برنامه Microsoft office Document Imaging می ده که من با اون کار کنم که دیگه نیاز به کد اضافی هم نداشته باشه و با برنامه هم مچ باشه چون ظاهرا کامپوننت اش هم هست و اگه می شه می شه یه کم در مورد متدهاش توضیح بدین که مثلا با چی بایس فایل رو بخونم و مرسی