کبوترات شده بازم هوایی


65 out of 100 based on 40 user ratings 115 reviews

حاج مهدی مختاری- سالروز تخریب بقیع- از حرم برام بگو زائری پا پیاده رفته بود(شور)- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- سالروز تخریب بقیع-منم و هوای تو هوای قشنگترین دقیقه ها (شور)- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- سالروز تخریب بقیع- منو یک دل هوائی حاصل یه آشنایی (تک جدید)- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- شب میلاد حضرت زهرا (س)- خدا منو مجنون تو رو لیلا آفریده (شور)- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- شب میلاد حضرت زهرا (س)- به پای تو میمیرم تویی علی تقدیرم (شور)- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- شب میلاد حضرت زهرا (س)- ای حسن مطلع عاشقان حال (مدیحه سرایی)- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- شب میلاد حضرت زهرا (س)- سایه سرم مادر خدای کرم مادر (سرود)- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- شب میلاد حضرت زهرا (س)- خاطر خواه تم باورم نمیشه الان روبرو (شور)- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- شب میلاد حضرت زهرا (س)- از حرم برام بگو زائری که پا پیاده رفته بودی (شور)- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- شب میلاد حضرت زهرا (س)- توی این زمونه این دنیا (شعرخوانی)- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- شهادت امام محمد باقر (ع)-باورت میشه رباب دیدی چی شد (روضه)- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- شهادت امام محمد باقر (ع)-منم و هوای تو هوای قشنگترین دقیقه ها (شور)- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- شهادت امام محمد باقر (ع)-منو دریاب منو دریاب غریب ارباب (شور قدیمی)- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- شهادت امام محمد باقر (ع)-هلهله هلهله ولوله ولوله (شور گودال) - سبک از ضیاتبار- (صوتی)
*