اخبار تالار میهن شناسی


اخبار تالار میهن شناسیاخبار تالار میهن شناسی
درود
در این تاپیک قصد دارم هر ادغام یا حذفی شد و یا هر گونه پاک سازی گفته بشه تا کسی ناراحت نشه و بدون خبر هم کاری انجام نشده باشه.سروده های هرات ـــــــــــــــــــ استاد جیلانی لبیب

1:

تاپیک پرچم ایرانی و غرور ایرانی اریاز پارسی که با تاپیک پرچم ملی و سرود ملی یکی شده بود تفکیک شد.


استاد پرتو نادری شاعر . نویسنده از دیار بدخشان .... به نام آفریدگار قلم و سخن


هرات عروس شهرهای افغانستان

2:

مقداری از پستهای اول تاپیک سرود ملی که ربطی به تاپیک نداشت حذف شد در حدود 6 پست اول.


تاریخ و آثار های تاریخی هرات باستان


آموزش زبان گیلگی (واژگان گیلکی)

3:

تاپیک پرسپولیس انگلیسی به فارسی تغییر کرد


توهین به ایل بختیاری

4:

تاپیک ساخت فیلم غنی از تاریخ ایران به تالار تاریخ انتقال داده شد.

دوستان گرامی لطفا به موضوع تالار و تاپیکی که میزنید بیشتر دقت کنید.

با تشکر


جدیدترین طرح چادرهای مسافرتی

5:

تاپیکهای ایران از دیدگاه دوربین باستانشناسان هسترالیایها و هفت هزار سال تاریخ شوش به توپ بسته شد.
ادغام شد و نام تاپیک به اخباری از ایران تغییر کرد.


بلبر؛ بهشتی کوچک در دل زاگرس + عکس

6:

تاپیک محسن که ادغام شده بود دوباره به صورت اول برگشت با نام سفر به مناطق زیبای هستان گلستان.


7:

پستهای شماره 34 و 35 تاپیک میهن پرستان به تاپیک انتقادات و پیشنهادات تالار انتقال پیدا کرد برای جلوگیری از خارج شدن تاپیک از بحث.


8:

درود

با به وجود امدن زیر بخشهای جهان شناسی و ایران شناسی تاپیکهای مربوط به این تالارها انتقال داده شد.
در هر تالار فهرست مواردی وجود داره که بنا براین فهرست موارد اولیه خود به خود مقداری ویرایش شد!!!

9:

نام تاپیک پایان تمدن 2000 ساله به سد سازیهای جدید خطری برای اماکن تاریخی تغییر کرد.


10:

تاپیکهای مربوط به بخش ایران شناسی که بیشتر در مورد هستانها بودند منتقل شدند.


11:

فهرست موارد هر سه تالار اپ دیت شد و موضوعات جدید ادغام شدند.

12:

درود
تاپیک سپس گرین کارت کارت ابی اروپا میرسد به تالار جهان شناسی انتقال پیدا کرد.


13:

فهرست موارد تالار جهان شناسی هم اپ دیت شد.


14:

درود
فهرست موارد هر سه تالار اپ دیت شدند.

تاپیک سفری به اهرام ثلاثه لایف تایم در تالار جهان شناسی با تاپیک مصر ادغام شدند به دلیل موضوعات مشابه.


15:

درود
فهرست موارد تالارهای ایرانشناسیو چهانشناسی و گردشگری اپ دیت شد

16:

نام تاپیک میهن پرستان
به انجمن میهن پرستان هم میهن تغییر پیدا کرد.50 out of 100 based on 25 user ratings 400 reviews