بررسی و مقایسه مفهوم آب و آتش در قرآن و عهد عتیق

بررسی تطبیقی مضامین رمانتیسم در اشعار الیاس ابو شبکه و شارل بودلر فرانسوی
بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی(csr) بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نقش جذابیت تبلیغات (مورد مطالعه: مشتریان مدیریت شعب منطقه چهار بانک ملت شه
بازده سهام ، حجم معاملات و انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده
دیدگاه آرمانگرایانه و واقع گرایانه قرآن به انسان با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی وجوادی آملی
روش شناسی احتجاجات امام رضا(ع)
بررسی هنجارگریزی در دیوان احمد مطر
تاثیر سرمایه انسانی نوآور بر گرایش شرکتهای کوچک به نوآوری (در شرکت های کوچک مازندران)
بررسی تأثیر به کارگیری از استراتژیهای بازاریابی مویرگی در افزایش فروش و رضایتمندی در وضعیت لوازم خانگی (مطالعه موردی : سامسونگ و ال جی)
بررسی جایگاه ریاضت و بلاکشی از دیدگاه شریعت و عرفان اسلامی
ارائه الگوی آموزش / یادگیری زبان فرانسه مبتنی بر ادبیات، مطالعه بر روی زبان‌آموزان ایرانی
تحلیل رویکرد ترکیبی ماتریس swot و Qspamبرای تعیین و اولویت بندی استراتژی بازاریابی در شرکت بهره برداری مترو تهران
بررسی مقایسه تطبیقی بین نوآوری و بهره وری در بانک های محمود آباد
مقایسه عملکرد پرتفوی سهام اوراق بهادار شرکتهای کوچک و متوسط در بورس اوراق بهادار تهران
 *