طراحی و ساخت دستگاه فولاد آزمایشی


طراحی و ساخت دستگاه فولاد آزمایشی
یک دستگاه فولارد آزمایشگاهی دو غلطکی طراحی و ساخته شده دستگاه فولارد از دو غلطک به طول 30 سانتی‌متر تشکیل شده که با لاستیک روکش داده شده هست .


شیوه‌های نوین ساخت اتصالات خورجینی تیر به ستون در جهت کنترل رفتار آن به صورت لوله یا صلب
غلطک زیرین توسط یک عدد الکتروموتور به چرخش در آمده و توانایی چرخش با سرعت 5 متر بر دقیقه را دارد.


طراحی و ساخت یک پروب سوزنی برای اندازه‌گیری مشخصه‌های جریان در جریانهای دو فازی
غلطک بالائی توسط یک پیچ فشار دهنده بر غلطک زیرین فشره شده و میزان برداشت محلول را تنظیم می‌نماید.


طرح اختلاط بتن براساس دوام


طرح اختلاط بتن برج مخابراتی-تلویزیونی تهران و آزمایشهای مربوط


77 out of 100 based on 42 user ratings 367 reviews